VEJVISER

Hvorfor denne gruppe?

Livet som ung voksen i Danmark er, udover det rent uddannelsesrelaterede - at finde ud af ”hvad” man vil være - også den periode, hvor man for alvor definerer hvem man vil være, gennem den omgangskreds man har - eller for flygtninge og indvandreres vedkommende får – gennem de venner og de netværk man indgår i.

Vi vil rigtigt gerne være med til at give flygtningen og indvandrere i aldersgruppen 18-25 år et netværk blandt de allermest ressourcestærke jævnaldrende aarhusianere, nemlig byens studerende. Derfor vil vi engagere foreningsaktive studerende som ”vejvisere” for jævnaldrende flygtninge og invandrere, der leder efter gode, danske netværk og interessefællesskaber med danskere.

Hvad skal der ske?

De nye borgere skal inviteres ind som frivillige i Studenterhuset og i andre studenterdrevne foreninger på de forskellige campus i hele byen – baseret på interesser, kobler vi de nye borgere op med en foreningsaktiv studerende, en " vejviser", som påtager sig at introducere dem til det kultur/frivilligmiljø, som vejviseren selv færdes i som 18-25-årig, og som den nye borger potentielt selv kunne være interesseret i at blive en del af. Vejviseren tager ”sin” borger med til aktiviteter i den forening, de repræsenterer, hvad enten det er sociale, faglige eller praktiske aktiviteter.

Hvordan?

Projektet består helt overordnet af et matchningskoncept, som understøttes af en række supplerende tiltag. Kernen i projektet er dog at skabe rammerne for det personlige møde og den personlige relationsdannelse mellem foreningsaktive studerende/” vejvisere” og nye borgere.

Matchningskonceptet

Nye borgere og studerende matches i et program, hvor de siger ja til over en halv-årig periode at mødes en gang om måneden, enten i regi af den forening/det kulturmiljø den studerende repræsenterer eller i forbindelse med arrangementer hos udvalgte samarbejdspartnere. Dertil kommer en række fællesarrangementer, 4-6 gange i perioden, som de to kan vælge at deltage i sammen.  Der udfyldes et kort oplysningsskema med navn, alder, køn, motivation for at indgå i matchprogrammet, fritidsinteresser samt eventuelle uddannelsesønsker og ønsker til matchprofil. Vi tilstræber at have en fast ”studenter-bank” igennem hele projektet og udvide med nye potentielle match i henhold til antal interesserede nye borgere (og eventuelt behov for spredning på interesser). Studenterhusets netværk er omdrejningspunkt i forbindelse med rekrutteringen af de studerende. Gennem egne kommunikationskanaler (nyhedsbreve og Facebook) når Studenterhuset godt 20.000 studerende, som stort set er repræsentativt fordelt på byens uddannelser. Sammen med adgangen til uddannelsesinstitutionernes egne kommunikationskanaler sikrer dette det bedst mulige udgangspunkt for rekruttering af vejvisere, hvis interesser matcher den enkelte nye borger.

Hvornår?

Efteråret 2017-vinter 2018

Tilmeld dig

Skriv til vejviser@studenterhusaarhus.dk

Spørgsmål?

Ring til Studenterhus Aarhus på 86 18 30 21

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21