Det kedelige med småt:

 

  • Du skal være frivillig i 4 x 8 timer i løbet af den periode festivalen strækker sig over.
  • Du bliver bedt om at tilmelde dig en “vagtpakke” med fire vagter fordelt over hele ugen. Når man har taget en pakke, må man gerne bytte internt, men det er dit ansvar at sørge for, at din oprindelige vagt bliver dækket og informere din supervisor om byttet.
  • Du camperer på lige fod med andre festivalgæster. Der er dog en mulighed for at booke plads på medarbejder-campen (hvor der skal være ro om natten). Dette koster kr. 100,- i depositum. Mere info følger om dette.
  • Transport til og fra Roskilde: Arrangeres så det passer med, at vi ankommer og returnere umiddelbart før og efter Studenterhus Aarhus' arbejde på festivalen påbegyndes og sluttes. Mere info følger. Hvis det ikke er praktisk muligt, at medtage alle der gerne vil med, tildeles pladserne på bussen i den rækkefølge, som man har tilmeldt sig. Gør man ikke brug af en tildelt transportplads mistes ½ af ens depositum. Der er begrænset plads i bussen, så maksimalt én rygsæk/kuffert pr. mand med rygsækken ned i, samt enten ét telt eller én pavillion eller én ramme øl/vand.
  • Depositummet du skal betale for at tilmelde dig er kr. 450,-. Efter festivalen betales hele dit depositum tilbage til dig, hvis du har deltaget. Melder du fra senest en måned før festivalens start tilbagebetales kr. 300,-. Melder du fra mindre end én måned før festivalens start tilbagebetales kr. 150,-. Melder du ikke fra mister du hele dit depositum. Depositummet har ikke noget med Roskilde Festival at gøre, men er en rent administrativ Studenterhus Aarhus-ting.
  • Under vagterne. Du skal møde et kvarter før vagten starter på det udpegede mødested (supervisors skal være der en halv time før). Du har først fri, når din supervisor har sagt det. Du skal efter hver vagt aflevere vest, radio og evt. andet udleveret udstyr til Studenterhus Aarhus' vagtansvarlige. Vagterne er typisk 07 til 15, 15 til 23 eller 23 til 07.
  • Sygdom (eller andre grunde til at du ikke kan arbejde): Kontakt hurtigst muligt Studenterhus Aarhus' supervisor, også selv om det er langt tid før din vagt starter. Vi vil forbeholde os ret til at sende dig forbi samaritterne, der vil afgøre om du kan arbejde eller ej, eller om vi skal finde en erstatningsvagt til dig.
  • Udebliver du fra dine vagter uden gyldig grund, sender Roskilde Festivalen en opkrævning til dig på ca. kr. 3.500,-. Er du beruset eller på anden måde påvirket på din vagt betragtes det som udeblivelse, dit armbånd bliver klippet, og dit depositum inddraget.
  • Persondata: I forbindelse med din registrering som frivillig hos Studenterhus Aarhus, indsamler vi en række oplysninger om dig. Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at informere dig om praktiske oplysninger vedrørende dit frivillige arbejde. I nogle tilfælde vil vi videregive dine oplysninger til tredjeparter for at give indblik i sammensætningen af vores frivillige. Ved tilmelding som frivillig, giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger. Vi indsamler bl.a. dit navn, e-mailadresse, alder og andre relevante oplysninger. I tilfælde at kontraktbrud, og der ikke kan opnås enighed om konsekvenserne heraf, vil relevante informationer blive videregivet til Foreningen Roskilde Festival, med henblik på udelukkelse fra festivalen. Denne persondatapolitik kan blive ændret. Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret.
  • Frivillige på dagpenge kan, uden fradrag i dagpengene, være frivillige for idrætsforeninger, hu­manitære organisationer og lignende forudsat A-kassens godkendelse og at øvrige forpligtigelser i forhold til A-kassen overholdes. Frivillige, der engageres i en kommerciel organisation (privat erhvervsvirksomhed), vil ikke samtidig være berettiget til dagpenge, heller ikke selvom der er tale om en frivillig indsats. Frivillige, der modtager en offentlig overførselsindkomst (kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension), har pligt til at indhente sin kommunes tilladelse til at udføre en frivillig indsats på festivalen for at sikre sig mod tilbagebetalingskrav, nedsættelse af ydelser m.v.

 

Betal depositum her: https://billet.studenterhusaarhus.dk/roskilde2019

Når du har betalt depositummet vil du modtage et signup link til Roskilde Festivalens hjemmeside.

Almindelige regler og forhold for Roskilde frivillige gælder naturligvis også. Læs mere her: https://www.roskilde-festival.dk/da/volunteers/about-being-a-volunteer/

 

Har du spørgsmål så send en mail til: roskilde@studenterhusaarhus.dk eller ring til vores "Roskilde telefon" på 21 13 59 86.

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21