Om Aktiv Generation

Aktiv Generation

I et samarbejdsprojekt mellem Studenterhus Aarhus, ÆldreSagen og Bevæg dig for Livet – Senior vil vi skabe et bevægelsesprojekt, hvor ensomme ældre får besøg af yngre medborgere, der ønsker at bevæge sig mere, og gerne sammen med en ældre medborger, hvorved motionen også får et socialt perspektiv.

Formål

Projektet er i første omgang afgrænset til Aarhus og har fire overordnede formål: 

  • at afhjælpe ensomhed blandt den ældre befolkning. 
  • at motivere og aktivere flere unge og midaldrende til vedvarende fysisk aktivitet. 
  • at indføre aktivitet og fremme fysisk trivsel i den ældre befolkning. 
  • at øge frivilligheden blandt den yngre og midaldrende befolkning i Aarhus. 

Baggrund

Det danske samfund oplever, at mange ældre over 65 år føler sig ensomme. Konsekvenserne af ensomhed kan være sundhedsskadelige og øge risikoen for forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser og depression. Et andet problem er, at flere og flere i dag ikke bevæger sig nok og mangler motivation og vedholdenhed. Aktiv Generation vil forene problemstillingerne og tilbyde et alternativ til det regulære fitnesscenter. Vi giver mulighed for både at indfri sine mål for fysisk aktivitet og samtidig finde motivation i at gøre noget godt for andre. Med Aktiv Generation ænsker vi at kombinere bevægelse i hverdagen med aktivt medborgerskab og skabe fællesskab på tværs af generationer. Den aktive frivillige får større motivation til at løbe/gå en tur, da en ældre borger venter på be-søg, og samtidig giver det den ældre borger en positiv oplevelse og mindsker ensomheden.

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21