Erhvervsmedlemmer // LETT

LETT


LETT arbejder fra afdelinger i København, Aarhus, Kolding og Hamborg. Vi er dermed som den eneste advokatvirksomhed repræsenteret i de tre væsentligste erhvervsknudepunkter i Danmark. Vi rådgiver kun om dansk ret og EU-ret, dette gælder også for vores afdeling i Hamborg.
 
Vi gør vores bedste for at sikre de bedst mulige advokatløsninger. LETT tilstræber etablering af stærkere relationer, for det er igennem relationer, at resultater skabes. Og længerevarende resultater er af helt afgørende betydning for tillidsforholdet mellem klient og advokat. For LETT er det ikke blot vigtigt, at hver enkelt advokatopgave bliver løst godt.
 
For os er det tilmed af den største betydning, at klientforhold kan udvikle sig til varige samarbejdsrelationer baseret på tillid i en uhøjtidelig atmosfære. Vi er altid parate til at drøfte alternative fremgangsmåder, og vi sætter pris på at blive gjort opmærksomme på det, hvis der skulle være forhold, vi kan gøre bedre.
 
LETT er et fuldt integreret partnerskab og drives som interessentvirksomhed. Den fulde integration understøtter, at sagerne altid løses med bistand af de i forhold til opgaven bedst specialiserede og egnede medarbejdere. Interessentskabsformen gør, at alle interessenter er økonomisk ansvarlige for vores rådgivning, der tilmed er forsvarligt forsikret hos et anerkendt forsikringsselskab.
 
LETT er medlem af Advokatsamfundet og underlagt dettes regler og tilsyn.


Læs mere om LETT her 

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21