Erhvervsmedlemmer // Ejlskov

Ejlskov

Ejlskov udfører professionel miljørådgivning for private og offentlige kunder i ind- og udland. Vi er ekspert i jord- og grundvandsforurening og bistår med forureningsundersøgelser, risikovurderinger og afværgeforanstaltninger. Ejlskov varetager rollen både som rådgiver og entreprenør og har mange års erfaring med miljøprojekter og håndtering af forurenet jord inden for en række forskellige brancher og industrier. Vi råder over markedsførende prøvetagningsudstyr, miljøstyringsværktøjer og oprensningsteknologier og er en fleksibel og innovativ partner, der leverer omkostningseffektive løsninger tilpasset kundens specifikke formål og ønsker.


Læs mere om Ejlskov her.

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21