Studiejob//praktik//projekt

Afløsere til Tre Ege, Kirkens Korshær

Tre Ege, Kirkens Korshær, er en selvejende organisation med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Tre Ege, KK er en boform under Servicelovens § 110, som tager sig af hjemløse og socialt udsatte over 18 år med særlige problemstillinger, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig - og som har behov for et botilbud samt tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.   
 
Der er to opholdstilbud i afdelingen i Brabrand; Natherberget der pt. har 3 pladser til enkeltovernatninger, hvor målet for opholdet bliver at opfylde borgerens basale, akutte behov samt yde samtale og støtte til at finde et andet opholdssted. Forsorgsafdelingen har pt. 36 pladser til et midlertidigt ophold (der ligger et servicemål på max. opholdstid 120 dage) samt 6 udslusningspladser. Målet for ophold i denne afdeling er primært en social udredning af baggrund og støttebehov fremadrettet samt personlig omsorg og støtte, så de muligheder, borgeren har, kan komme til udfoldelse.
 
Kirkens Korshær er en landsdækkende folkekirkelig hjælpeorganisation. Vi lægger vægt på, at de kristne grundværdier har betydning for den enkelte medarbejder.
 
Tre Ege, KK rekrutterer oftest afløsere blandt de studerende, der er i praktik på tilbuddet. Pt. har vi en stor, stabil afløsergruppe, der afslutter deres uddannelser nuværende sommer. Vi skal derfor have ansat og kørt et antal afløsere i stilling til at dække ferie og sygdom fra september 2017.
 
Funktionen som afløser indebærer:
- At du indgår i afdelingen i en vikarfunktion for det faste personale i hovedsageligt aften- og nattevagter på hverdage samt dag, aften og nat i weekender.
- At du yder vejledning, rådgivning og omsorg efter behov til indskrevne beboere.
- At du varetager praktiske og administrative opgaver, journal- og døgnrapportføring etc. 
- At du samarbejder med andre døgntilbud efter SEL § 110 om optag af hjemløse borgere
- At du får en afvekslende, udfordrende og berigende arbejdsplads
- At du får en grundig indføring i arbejdsopgaver, arbejdsmiljø/sikkerhed
- At du får en engageret og faglig differentieret kollegagruppe.
 
Vi forventer:
- At du udviser respekt for beboerne og deres livssituation.
- At du har en stor grad af selvstændighed og bevarer overblik også i turbulens.
- At du evner at sætte og holde grænser.
- At du er tydelig i skrift og tale.
- At du viser oprigtigt engagement i forhold til beboergruppen
- At du kan lide, at praktisk arbejde også er en del af de faste arbejdsopgaver
 
Er du interesseret, bedes du sende ansøgning med cv til både Tove Dalager, afdelingsleder: tod@aarhus.dk og Jette Sølvhøj, forstander: jetsoe@aarhus.dk, snarest. Mrk. Afløser.

Tilbage
Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21